Noticies

Publicat el Decret 48/2021 de 13 de desembre de 2021, regulador del Registre balear de petjada de carboni que estableix l’Obligatorietat de càlcul de petjada de carboni CORPORATIVA dels SECTORS DIFUSOS. Empreses de més de 50 treballadors o 10M€

El càlcul ha de realitzar-se d’acord amb la metodologia ISO 14064-1 i verificar-se per entitat externa. Els factors d’emissió i potencial d’escalfament global venen definits per resolució de la CAIB. La Conselleria facilita una calculadora a manera d’eina per al càlcul.


El primer registre ha de realitzar-se entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de setembre de 2022. La Conselleria de Medi ambient està en procés de desenvolupament del tràmit telemàtic per al registre de la petjada de carboni, que estarà disponible a partir del 30 de juny. Per aquest motiu, enguany, excepcionalment, s’amplia el termini per a registre fins al 30 de novembre de 2022.
El decret posa en marxa 3 seccions per a registre:
SECCIÓ 1: petjada de carboni i reducció d’Emissions de GEI
SECCIÓ 2: Projectes d’absorció de diòxid de carboni
SECCIÓ 3: Compensació de la Petjada de Carboni

MÉs informació: Cambio Climático-Preguntas frecuentes sobre el decreto (FAQs) (caib.es)

Publicat el Decret 48/2021 de 13 de desembre de 2021, regulador del Registre balear de petjada de carboni que estableix l’Obligatorietat de càlcul de petjada de carboni CORPORATIVA dels SECTORS DIFUSOS. Empreses de més de 50 treballadors o 10M€