EL PROGRAMA

Requisits

Les indústries interessades a adherir-se al programa han de complir els següents requisits

Realitzar l’itinerari formatiu
sobre petjada de carboni

Calcular les emissions
de gasos d’efecte hivernacle

Compromís de reducció de les emissions
de gasos d’efecte hivernacle

Sol·licitau l’adhesió al programa

i formau part d’ILS