Reglament

Indústria Local Sostenible és una marca de garantia tramitada a través de l’Oficina de Marques i Patents.

Què significa una “marca de garantia”?

La marca de garantia certifica que qui l’obté, o bé els seus productes o serveis compleixen amb uns requisits comuns definits en El seu reglament d’ús. La marca la concedeix el titular de la Marca, en aquest cas, l’IDI.

La marca ILS vol aconseguir una diferenciació de les empreses adherides i un impuls cap a la sostenibilitat del teixit productiu industrial Balear.

Aquí pots descarregar el seu reglament.