Itinerari formatiu

CONEIXES ELS TIPUS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE?

VOLS SABER QUINS ACORDS INTERNACIONAL EXISTEIXEN SOBRE CANVI CLIMÀTIC?

SAPS DE QUINA MANERA ES POT COMPENSAR L’EMISSIÓ DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE?

Oferim un itinerari formatiu amb l’objectiu principal de conèixer els conceptes bàsics i fonamentals per al càlcul i la gestió de la petjada de carboni en la indústria.

En matèria de sostenibilitat i petjada de carboni, tractarem:

  • Diferències entre economia lineal i economia circular.

  • Interrelacions entre el canvi climàtic i l’efecte d’hivernacle.

  • El primer gran conveni internacional en la lluita contra el canvi climàtic i els gasos amb efecte d’hivernacle que es van declarar.

  • Principals diferències entre la petjada de carboni de producte i la corporativa, així com les metodologies de càlcul.

  • Com implementar una estratègia de mitigació del canvi climàtic en la indústria en línia amb el futur Registre balear de petjada de carboni i donant compliment a la norma ISO 14064:2019.

L’itinerari consta de sis unitats formatives. Cada unitat està formada per un audiovisual de suport i un petit test de comprensió de conceptes. A més, es faciliten enllaços d’interès i bibliografia per si es vol aprofundir en les temàtiques.

Unitat 1. Efecte d’hivernacle. Gasos amb efecte d’hivernacle

Unitat 2. Conceptes generals de petjada de carboni. Petjada de carboni: corporativa o de producte. Registre CAIB per a empreses de més de 50 treballadors

Unitat 3. Petjada de carboni corporativa: metodologia i protocols existents. Càlcul de la petjada de carboni corporativa

Unitat 4. Petjada de carboni de producte o servei: metodologia i protocols existents. Càlcul de la petjada de producte o servei

Unitat 5. ISO 14064-1. Quantificació i informe de les emissions amb efecte d’hivernacle. Elaboració d’un pla de millora

Unitat 6. Experiències i millors pràctiques

Sol·licitau el login per

realitzar la formació