Noticies

Publicades esmenes en la majoria de les normes ISO de gestió empresarial per incloure requisits relacionats amb el canvi climàtic


L’Organització Internacional de Normalització (ISO) ha comunicat la inclusió d’esmenes en la majoria de les normes ISO de gestió empresarial. L’objectiu és que les organitzacions, independentment del seu sector, grandària o ubicació, puguin abordar l’efecte del canvi climàtic dins dels seus sistemes de gestió.

Cal remarcar que no es tracta d’una revisió del contingut de les normes, sinó que són esmenes o modificacions al text actual de la majoria de les normes més utilitzades per les organitzacions, com són ISO 9001 (gestió de qualitat), ISO 14001 (gestió ambiental), ISO 45001 (seguretat i salut laboral), ISO 5001 (gestió de l’energia), ISO 22001 (seguretat alimentària) o ISO 27001 (seguretat de la informació).

En concret, s’han introduït dos canvis en l’apartat 4 de les normes citades.
El primer canvi fa referència al punt 4.1. (Comprensió de l’organització i del seu context), en el qual s’ha introduït el següent requisit:
“L’organització ha de determinar si el canvi climàtic és una qüestió pertinent”.

El segon canvi afecta al punt 4.2. (Comprensió de les necessitats i expectatives de les parts interessades), en què s’agrega una nota:
“Les parts interessades rellevants poden tenir requisits relacionats amb el canvi climàtic”

Les esmenes s’han aprovat el mes de febrer de 2024 i entren en vigor de manera immediata.

Publicades esmenes en la majoria de les normes ISO de gestió empresarial per incloure requisits relacionats amb el canvi climàtic