EL PROGRAMA

Requisits

Les indústries interessades en adherir-se al programa hauran de complir els següents requisits

  • TENIR SEU SOCIAL A LES ILLES BALEARS

Les empreses interessades en l’adhesió al programa hauran d’enviar una còpia de les escriptures del registre Mercantil

  • TENIR UN IAE INDUSTRIAL

Podran adherirse al programa aquelles empreses de caràcter industrial amb els epígrafs de l’Impost d’Activitats econòmiques de les divisions 2,3,4 i 681.2 de la secció primera corresponent a activitats empresarials i que estiguin inscrites en la divisió A corresponent a establiments i activitats industrials i del Registre Industrial.
També podran adherir-se les empreses incloses en el grup 504 de l’IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials i que estiguin inscrites  en la divisió B corresponent a les empreses de serveis relatives a l’activitat industrial de el Registre Integrat Industrial, així com les empreses inscrites en el grup 162 de l’IAE.

  • MANTENIR UNA LÍNIA DE PRODUCCIÓ

Les indústries interessades en adherir-se al programa hauran de signar una declaració responsable que indiqui el número de línies de producció actives de les seves instal·lacions, seguint el model.