Noticies

L’economia global és només 7,2% circular segons el Circularity Gap Report 2023

Publicat l’informe anual que mesura a nivell global la circularitat de l’economia mundial i proposa solucions circulars

L’organització global Circle Economy ha publicat el Circularity Gap Report 2023 on s’ofereix una sèrie d’indicadors globals de circularitat que mesuren l’estat de l’economia mundial i identifica les palanques clau per a una transició cap a la circularitat. Aquest any, Circle Economy ha publicat l’informe de la mà de Deloitte, l’empresa de serveis professionals més gran del món. Consulta més informació i descarrega l’informe complet aquí.

Quin tant per cent és circular el món?

La organización global Circle Economy ha publicado el Circularity Gap Report 2023 donde se ofrece una serie de indicadores globales de circularidad que dan medida del estado de la economía mundial e identifica las palancas clave para una transición hacia la circularidad. Este año, Circle Economy ha publicado el informe de la mano de Deloitte, la empresa de servicios profesionales más grande del mundo.

¿Qué tanto por ciento es circular el mundo?

Avui, el món és un 7,2% circular, un percentatge que empitjora any rere any, a causa de l’augment de l’extracció i l’ús de materials. En 2018 el món era un 9,1 % circular, en 2020 un 8,6% i ara, en 2023, un 7,2%. Això significa que més del 90 % dels materials es malgasten, es perden o no estan disponibles per a la seva reutilització durant anys.

Cada any s’han superat els límits ambientals segurs del planeta. L’informe mostra com aquest any s’han trencat 5 dels 9 límits planetaris (el canvi climàtic, el canvi d’ús de sòl, el cicle del nitrogen, el cicle del fòsfor i l’acidificació de l’oceà) que mesuren la salut ambiental a la terra, l’aigua i l’aire.

Les solucions que proposa el Circularity Gap Report 2023

L’adopció de solucions circulars en els sistemes clau podria satisfer les nostres necessitats amb només el 70% dels materials que usam actualment i, un aspecte encara més important, podria retornar els signes vitals del planeta a límits segurs. Segons l’informe, els quatre principis clau de l’economia circular per poder millorar la situació són:

  • Usar menys
  • Usar més temps
  • Netejar
  • Usar de nou

Les solucions concretes abasten quatre sistemes globals clau:

  • Agroalimentació (alimentació local, orgànica i de temporada, agricultura regenerativa integrada, no més desaprofitament alimentari…).
  • Entorn construït (ser tan eficient energèticament com sigui possible, aprofitar al màxim els materials ja existents, prioritzar materials i enfocaments circulars, reutilitzar residus…).
  • Productes manufacturats i consumibles (evitar la moda ràpida i prioritzar la fabricació tèxtil natural i local, comprar el que es necessiti, perllongar la vida útil de maquinària, promoure la simbiosi industrial…).
  • Mobilitat i transport (adoptar estils de vida i carreteres sense automòbils, invertir en transport públic de qualitat, repensar els combustibles i reduir els viatges aeris, electrificar vehicles restants….).
<strong>L’economia global és només 7,2% circular segons el Circularity Gap Report 2023</strong>