Noticies

La marca Indústria Local Sostenible compta amb gairebé una trentena d’empreses adherides

El distintiu, gestionat per l’IDI, visibilitza les indústries compromeses amb el medi ambient

La marca de garantia Indústria Local Sostenible compta ja amb un total de 29 empreses, després de l’adhesió de quatre noves indústries aquests darrers mesos: Agroilla, Sasga Yachts, El Zagal i Seasafe. Indústria Local Sostenible identifica i visibilitza les indústries de les Illes Balears compromeses amb el medi ambient que calculen les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle i assumeixen un compromís de reducció. L’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI), ens dependent de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, va posar en marxa aquesta iniciativa l’any passat amb l’objectiu de donar eines i facilitar el camí al teixit industrial de les Illes Balears per ser econòmicament i energèticament més eficients, i per posar-se al dia davant dels reptes derivats del canvi climàtic.

A més, les indústries ILS compten també amb beneficis en les convocatòries de subvenció de la Direcció General d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, a banda de visibilitat a través de la web www.industrialocalsostenible.es, on es poden consultar les empreses adherides. Aquesta plataforma digital també és un punt d’informació per a totes les indústries per estar al dia de les darreres novetats en matèria de normativa, lleis, investigacions i propostes per combatre els efectes del canvi climàtic.

Per la seva banda, les empreses que vulguin formar part d’ILS han de tenir IAE industrial i la seu social a les Balears. A més, han de comptar amb una línia de producció activa a les Illes. Un cop adherides a la marca, han de fer un itinerari formatiu en línia sobre petjada de carboni per conèixer els conceptes bàsics i fonamentals per a calcular-la i gestionar-la en la indústria. Finalment, han de tenir calculades les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i comprometre’s a dur a terme un pla per reduir-los. L’adhesió a la marca es revisarà cada dos anys, moment en què les empreses hauran de presentar un nou càlcul en el qual es constati la reducció de les emissions dels gasos amb efecte d’hivernacle.

L’IDI cada any treu la convocatòria «Xecs» que, a través de la línia Isostenibilitat, subvenciona 14 hores de consultoria per identificar i calcular les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, i per proposar un pla de reducció d’aquestes emissions.

La marca Indústria Local Sostenible compta amb gairebé una trentena d’empreses adherides