Noticies

Informe «Evolució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a Espanya (1990-2022)

El 30 de desembre de 2022 es va presentar l’informe «Evolució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a Espanya (1990-2022)», elaborat per José Santamarta, com a principal autor, economista i responsable de canvi climàtic de l’Observatori de Sostenibilitat, i Fernando Prieto, Raúl Estévez Estévez, Carlos Alfonso, Juan A. Avellaner.

Els principals resultats de l’estudi són els següents:

•          L’any 2022 les emissions de gasos d’hivernacle van augmentar un 5,7% respecte a l’any anterior, del qual es conclou que l’economia espanyola no està en fase de descarbonització. Les emissions de 2022 representen respecte de l’any base de 1990 un 5,17% més, i un 31% menys respecte a 2005.

•          En el sector del transport per carretera les emissions han augmentat un 3,3% en 2022, i les d’energia, un 24%.

•          Al 2022 el consum de petroli va créixer un 9,1% fins a octubre de 2022 (3,3% en el transport per carretera) respecte de l’any anterior, i el gas natural va augmentar un 3,1%, a causa d’una caiguda del gas natural destinat a tots els usos excepte a la generació elèctrica, que va créixer un 75% fins a octubre, malgrat els alts preus, que va repercutir en els preus de l’electricitat, per la metodologia marginalista existent i que afavoreix a les elèctriques i perjudica als consumidors

•          La producció d’energia amb emissions de CO2 va créixer un 22%,  i la producció d’energia sense emissions va baixar un 3% fins a arribar a unes emissions de 44 M de tones (un 24% més que en 2021).

•          A causa dels augments de 2021 i 2022, per arribar als objectius del 2030 de la llei de Canvi Climàtic s’haurà d’augmentar el ritme de descarbonització i reduir cada any un ,5%, i si es vol arribar a un descens del 55% serà necessària una reducció anual del 7,5%

<strong>Informe «Evolució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a Espanya (1990-2022)</strong>