Noticies

Els establiments hotelers hauran d’acreditar per a Maig de 2023 un pla de circularitat que exigeix que disposin d’un indicador sobre el nombre de proveïdors amb pràctiques circulars

La llei 3/2022, d’11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears, exigirà elaborar un pla de circularitat als establiments hotelers. Aquest pla de circularitat ha d’integrar un primer diagnòstic inicial de circularitat i optimització dels recursos, que derivi en un Pla d’objectius de circularitat amb indicadors i procediment operacionals, implementat i comunicat, amb un seguiment i avaluació anuals, i amb una renovació com a màxim cada 5 anys.

Els establiments hotelers hauran d’acreditar per a Maig de 2023 un pla de circularitat que exigeix que disposin d’un indicador sobre el nombre de proveïdors amb pràctiques circulars